Een geslaagd Winterconcert, zoals afgelopen zaterdag, is niet te realiseren zonder sponsoren.

Nogmaals onze hartelijke dank!